http://graanvarken.nl/uploads/images/Header/aqui-7.jpg

Het graanvarken biedt keiharde garanties. Het draagt zowel het Label Rouge als IGP keurmerk.

Om zeker te weten dat u vlees heeft dat van een graanvarken afkomstig is, moet u letten op het 'Label Rouge'. Dit rode label, samen met het keurmerk van de 'GIE Porcin d'Aquitaine', geven u de garantie dat het een graanvarken betreft. Elk varken wat in aanmerking komt voor dit exclusieve label, krijgt bij de geboorte een eigen identiteitsbewijs met een bijbehorend nummer van de strenge keuringsinstantie. De controles op het naleven van de reglementen vinden met grote regelmaat, maar onaangekondigd plaats. Overtreding van de regels leidt onmiddellijk tot (levenslange) uitsluiting van de fokker door deze keuringsdienst. Een straffe maatregel, maar noodzakelijk als de kwaliteit streng bewaakt dient te worden.

Label Rouge is een kwaliteitskeurmerk dat sinds 1968 wordt afgegeven door het Franse ministerie van Landbouw. Het is dus een overheidsorganisatie, en geen commerciële instelling. Het syndicaat is ontstaan als reactie op de intensieve pluimveehouderij. Een selectieve groep pluimveehouders maakten zich destijds sterk voor het behoud van de authentieke smaak en dierenwelzijn. Vandaag de dag is Label Rouge in Frankrijk uitgegroeid tot een betrouwbaar label dat zowel vlees, vleeswaren, pluimvee, dranken, zuivel, granen, groenten en peulvruchten onder zijn hoede heeft.

Label Rouge hanteert een streng reglement, waarbij de houders of producenten gedurende de gehele cyclus streng gecontroleerd worden door onafhankelijke externe organisaties. Strenge controlepunten zijn onder andere de bewegingsvrijheid, de natuurlijke voeding en het verbod op groeihormonen en preventieve antibiotica. Het Label Rouge keurmerk is vergelijkbaar met een biologisch keurmerk, echter is het Label Rouge keurmerk ook nog eens streekgebonden. Nog meer garantie dus!

Naast het Label Rouge keurmerk heeft Porc au Grain vlees tevens, het Europees gevestigde, IGP-keurmerk. (Indication Géographique Protégée) Dit keurmerk garandeert dat de herkomst en slachting plaatsgevonden heeft in een specifiek genoemde geografische streek. Champagne valt bijvoorbeeld ook onder dit keurmerk. Een product met dit exceptionele keurmerk herkent u aan deze afbeelding: